Onze boeken

Boek bestellen

Offerte aanvragen

Remind voor het voortgezet onderwijs

Samen met leerlingen, docenten en de schoolleiding creëren we een schoolcultuur waarin experimenteren met leren de norm is.

Studenten als trainers

Al onze trainers zijn zelf nog student. Ze zijn zelf elke dag bezig met leren en snappen de belevingswereld van scholieren en andere studenten als geen ander. In onze interne opleiding van vier maanden leren de trainers alles wat er voor nodig is om Remind-trainer te worden. Allereerst leren zij alle technieken en theorieën uit ons boek toe te passen op hun eigen leerwerk. Ze worden gestimuleerd bewust te kiezen over hoe, wat, waar en waarom ze leren. Daarnaast ontwikkelen ze zich tot bevlogen begeleiders door zich een brede verzameling vaardigheden eigen te maken. Van storytelling tot geheugentechnieken, snellezen tot coachingsvaardigheden en van plannen (en je eraan houden) tot persoonlijke ontwikkeling. Hierin worden we ondersteund door een groep inspirerende experts, waaronder een wereldkampioen onthouden, een expert in Oosterse filosofie en een professor leervoorkeuren. Zo worden trainers het beste voorbeeld van hun boodschap.

Stimulerende omgeving

In de afgelopen jaren hebben we ons ingezet om de wetenschappelijke kennis over leren en motivatie praktisch te maken voor leerlingen en studenten. Door steeds nieuwe leertechnieken en strategieën uit te proberen, ontdekten we de waarde van experimenteren met leren. Elkaar stimuleren om te blijven experimenteren maakte dat wij nog meer inzicht kregen in onze voorkeuren, talenten, valkuilen en ambities. Zo creëerden wij een stimulerende omgeving binnen Remind. In samenwerking met scholen in heel Nederland werken we aan een schoolcultuur waarin experimenteren met leren de norm is.

Ons aanbod voor het VO

  • Train-the-trainer programma’s voor scholieren en docenten
  • Doorstroomprogramma’s naar havo en mbo
  • Trainingen in slimmer en gemotiveerder leren
  • Het Slim Jezelf Zijn-werkboek voor leerlingen
  • Lente- en zomerscholen

Ontvang ons informatiedocument

Ons effect

In de zoektocht naar ons effect op leren hebben we een meetinstrument ontwikkeld die drie belangrijke pijlers van onze programma’s meet: ‘zelfgestuurd leren’ , ‘mindset’ en ‘experimenteren met leren’.

Mindset is de overtuiging die je hebt over de mate waarin je talenten, vaardigheden en intelligentie te beïnvloeden zijn. Hiermee willen we meten in hoeverre de leerlingen openstaan om nieuwe manieren van leren uit te proberen. Succes voor ons is wanneer een leerling ontdekt dat je door nieuwe dingen te proberen en ermee te oefenen, beter kunt worden in leren.

Zelfgestuurd leren is het vermogen om eigenaarschap te nemen over je manier van leren. Het gaat hierbij over de mate waarin je in staat bent om te bepalen hoe je leert. We willen leerlingen helpen om zelf te kiezen hoe ze leren.

Experimenteren met leren gaat over in hoeverre je de verschillende mogelijkheden die je hebt om te leren op een manier die bij je past ook echt inzet. We helpen leerlingen om deze actieve en nieuwsgierige houding aan te nemen.

Voorbeelduitwerking leerscan