Boek bestellen

Offerte aanvragen

AANBOD

Programma voor vmbo

Ons persoonlijke coachingsprogramma is er om leerlingen een boost te geven, zodat ze bewuster en met meer motivatie aan hun school en hun eigen ontwikkeling kunnen werken.

Vakinhoud én coaching

Eén van de gevolgen van de afgelopen twee schooljaren is dat de houding van steeds meer leerlingen consumerend en passief is geworden. We merken en horen dat een vrij grote groep leerlingen “uit” staat. De versoepelde overgangsnormen die als uitzondering zijn ingevoerd worden als normaal ervaren. Het gevoel bij deze leerlingen is dat het toch wel goed komt, ook als je niet je best doet. Leerlingen ondergaan hun schooltijd in
plaats van dat ze eigenaarschap nemen en dat vinden wij ontzettend zonde! Ons coachingsprogramma is er
om deze leerlingen een boost te geven om bewuster en met meer motivatie aan hun school en hun eigen
ontwikkeling te werken. We luisteren naar ze, dagen ze uit, laten ze ervaringen opdoen in hoe leren sneller,
leuker en slimmer kan, en we moedigen ze aan om er voor te gaan.

Het programma is een combinatie van twee componenten:

  1. Individuele coaching op houding,
    motivatie en studievaardigheden
  2. Vakinhoudelijke begeleiding op de
    kernvakken
remind-learning-Tooltip_1

Wat het oplevert

Leerlingen die meedoen aan het programma ervaren de waarde van het nemen van eigenaarschap over hun
tijd op de middelbare school. Om aan te sluiten op de belevingswereld van leerlingen hebben we gekozen
om de inhoud te koppelen aan iets dat zij graag willen: slimmer en gemotiveerder leren voor een vak dat ze nog
moeilijk vinden.

Opzet van het programma

In vier weken tijd worden leerlingen één keer per week twee uur lang in groepjes van vier begeleid door onze begeleiders. Leerlingen voeren 1-op-1 coachingsgesprekken met één van onze student-trainers die expert zijn op het gebied van leren. Deze gesprekken duren een halfuur en gaan over onderwerpen waar zij tegenaan lopen zoals: motivatie, leerstrategieën, discipline, plannen of faalangst. De rest van de tijd krijgen de leerlingen vakinhoudelijke begeleiding in het kernvak dat de leerling het moeilijkst vindt. De vakbegeleider is expert is op het gebied van het vak, én zet leerlingen aan om verschillende leertechnieken toe te passen. Zo leren de leerlingen hoe zij het in de toekomst zelf kunnen doen.

Whatsapp Remind Learning