Boek bestellen

Offerte aanvragen

Ons Aanbod

ONS AANBOD

Wij stimuleren eigenaarschap bij leerlingen, studenten en onderwijsprofessionals en maken het normaal om open en eerlijk te praten over hoe en waarom je leert.

Slim jezelf zijn op school

Leerlingen en studenten hebben vandaag de dag meer mogelijkheden dan ooit tevoren. Op zichzelf is dat fantastisch, echter is dit voor veel leerlingen en studenten ook een bron van onzekerheid. Want, hoe werkt dat eigenlijk, keuzes maken? Wat wil ik nou echt met mijn school of opleiding? Leer of studeer ik wel op een slimme manier? Het verschilt per persoon en situatie wat hier de goede antwoorden op zijn. In onze programma’s maken we van school de plek waar leerlingen en studenten de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om deze vragen te beantwoorden. Zo leer je op school om slim jezelf te zijn.

Ons programma

We passen altijd ons programma aan om aan te sluiten op de wensen, mogelijkheden, uitdagingen en sterktes van een school. Samen werken we aan een schoolcultuur waarin iedereen binnen school wordt aangezet om te gaan experimenteren met de mogelijkheden die zij hebben op het gebied van leren en lesgeven. Door zelf te experimenteren, te reflecteren en hierover met elkaar in gesprek te gaan maken we van eigenaarschap nemen over je leerproces de norm op school.

Het effect

We meten het effect van onze programma’s door middel van de ‘leerscan’. Dit is een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst die de mate van eigenaarschap, growth mindset, zelf-gereguleerd leren en experimenteren met leren meet. Bij al onze programma’s doen we tweemaal een meting: vooraf en na afloop. Hiermee kunnen we de opbrengst van een specifieke interventie in kaart brengen, gericht evalueren én onze programma’s doorontwikkelen zodat we altijd blijven bouwen aan onze kwaliteit.

Onze belofte

Wij helpen scholen bouwen aan een cultuur die stimuleert om eigenaarschap te nemen. Zo wordt school een plek waar:

  • in gesprek gaan over je leeraanpak normaal is;
  • docenten elkaar helpen groeien door kennis, inzichten en tools te delen;
  • wetenschappelijke kennis over leren en lesgeven wordt toegepast;
  • je geholpen wordt om een growth mindset te ontwikkelen;
  • intrinsieke motivatie gestimuleerd wordt;
  • experimenteren met je eigen manier van leren wordt gestimuleerd;

Hoe ziet dat eruit?

Benieuwd hoe dat eruit ziet voor leerlingen, studenten en docenten? Download dan ons informatiedocument of lees verder door op een van onderstaande links te klikken.

Whatsapp Remind Learning