Boek bestellen

Offerte aanvragen

Stage bij Remind - Week 7

Hoi! Ik ben Wouter Verkerk en ik loop stage bij Remind. Op dit moment volg ik de master Onderwijswetenschappen en de stage is het laatste onderdeel van de master. Iedere week schrijf ik een update over hoe het is om als student Onderwijswetenschappen bij Remind te werken. Veel leesplezier!

De eerste resultaten

De eerste resultaten van mijn onderzoek zijn binnen. Er moeten nog een aantal leerscans worden ingevuld door leerlingen, maar er zijn al wel wat verschillen zichtbaar. De leerscans die nog binnenkomen kunnen er echter voor zorgen dat dit beeld nog verandert. Wanneer ik van de laatste school de data heb ontvangen kan ik gaan kijken naar de uiteindelijke resultaten. Aan de hand hiervan zal ik een artikel schrijven. Het doel van dit artikel is om de kennis en inzichten die uit dit onderzoek naar voren komen te delen met het onderwijsveld. Ik zou het gaaf vinden als ik met het artikel mensen kan inspireren om ook na te denken over de manier waarop ons onderwijs wordt vormgegeven. Zo kunnen we het onderwijs in Nederland steeds beter maken.

Next steps: productontwikkeling

In de voorgaande blogs heb ik jullie meegenomen in de productontwikkeling van Remind. David en André hebben samen een projectplan voor de productontwikkeling gemaakt. Naar aanleiding hiervan hebben we samen nagedacht over de volgende acties. Zo willen we kijken naar hoe we meer feedback van leerlingen en docenten kunnen krijgen om de lessen op ons LessonUp-kanaal te verbeteren. Daarnaast gaan we bedenken welke experimenten de trainers kunnen uitvoeren tijdens een trainingsprogramma op een middelbare school. Dit trainingsprogramma is een unieke kans om het Remind-programma nóg beter te maken en nieuwe inhoud te testen. Een aantal trainers zullen namelijk gedurende negen weken op één school gaan experimenteren met de manier waarop zij training geven en welke materialen zij hierbij gebruiken. Met z’n drieën gaan we bedenken wat we precies willen uitproberen.

Werving & Selectie

Binnenkort gaat de nieuwe trainersopleiding weer beginnen. Het team van Werving & Selectie zet alles op alles om zoveel mogelijk nieuwe studenten enthousiast te maken om als trainer bij Remind aan de slag te gaan. Er is een competitie bedacht waarmee iedereen binnen Remind wordt uitgedaagd om nieuwe trainers te werven. Bij deze manier van werven spelen zowel de intrinsieke als de extrinsieke motivatie een rol. De intrinsieke motivatie is de motivatie die vanuit jezelf komt. Je doet iets omdat je het graag wilt. In deze situatie omdat je het bijvoorbeeld heel tof vindt om nieuwe collega’s te krijgen waar je goed mee kunt samenwerken. Ook de extrinsieke motivatie is hierbij belangrijk. Hierbij doe je iets, omdat je door een externe prikkel wordt gedreven zoals een beloning. In dit geval dus door het feit dat je punten én misschien wel een leuke prijs kan verdienen.

Intrinsieke motivatie vs. extrinsieke motivatie

Tijdens mijn studie heb ik veel geleerd over motivatie. Intrinsieke motivatie moet eerst even op gang komen, maar heeft wel effect op de lange termijn. Daarnaast zorgt het ervoor dat je een activiteit beter uitvoert en je plezier hebt in een activiteit. Extrinsieke motivatie werkt goed en is makkelijk toe te passen. Je zorgt voor een directe beloning en mensen zullen snel bereid zijn om de actie uit te voeren. Iets wat goed van pas komt in het geval van deze competitie. Het nadeel van extrinsieke motivatie is echter dat het maar voor korte tijd een effect oplevert. Op een gegeven moment raken mensen namelijk gewend aan een bepaalde beloning. Ze zullen dan niet meer gemotiveerd worden. Beide vormen van motivatie hoeven niet altijd tegelijk aanwezig te zijn. Soms kan het zelfs zo zijn dat de intrinsieke motivatie voor iets afneemt wanneer hier extrinsieke motivatie aan wordt toegevoegd. De kunst is om beide motivaties op de goede manier te combineren. Zo zorgt de extrinsieke motivatie ervoor dat je op gang komt. Vervolgens zorgt de intrinsieke motivatie ervoor dat je gemotiveerd blijft.

Ik heb weer veel dingen gedaan, waarbij ik ook de kennis vanuit mijn studie goed heb kunnen toepassen. Op naar weer een nieuwe week met nieuwe activiteiten!

Whatsapp Remind Learning