Boek bestellen

Offerte aanvragen

Stage bij Remind - Week 6

Hoi! Ik ben Wouter Verkerk en ik loop stage bij Remind. Op dit moment volg ik de master Onderwijswetenschappen en de stage is het laatste onderdeel van de master. Iedere week schrijf ik een update over hoe het is om als student Onderwijswetenschappen bij Remind te werken. Veel leesplezier!

Het verzamelen van data voor onderzoek

Nu de hypothese voor mijn onderzoek duidelijk is, was het deze week tijd om de data te gaan verzamelen. Dit betekent dat ik alle resultaten ging verzamelen van de leerscans die door leerlingen zijn ingevuld. Er was al veel data beschikbaar, maar de data is nog niet volledig. Daarom was het belangrijk dat er een overzicht kwam waarin precies stond hoeveel leerlingen ik van elk onderwijsniveau nog nodig had. In eerste instantie was het namelijk de bedoeling dat ik mavo-, havo- en vwo-leerlingen met elkaar ging vergelijken. Hierbij zou ik per onderwijsniveau onderscheid maken in regulier onderwijs en categoraal onderwijs. Met regulier onderwijs bedoel ik scholen waarbij meerdere niveaus op één locatie zitten. Met categoraal onderwijs doel ik op scholen waarbij elk onderwijsniveau op een aparte vestiging zit. Uiteindelijk bleek dat er met name van de havo- en vwo-leerlingen helaas nog geen genoeg data beschikbaar was.

Contact met de accountmanagers

Bij Remind werken verschillende accountmanagers die ieder een bepaald aantal scholen hebben waarvoor zij de contactpersoon zijn. Op deze manier heeft de school telkens met een vast en vertrouwd gezicht te maken als er moet worden samengewerkt. Wanneer ik dus van bepaalde scholen data nodig heb, is het handig om dit met de accountmanagers te overleggen. Ik heb verschillende overleggen gevoerd en nog eens gekeken naar de data die al beschikbaar is. Naar aanleiding hiervan is besloten om de focus te leggen op alleen de mavo-leerlingen uit de vierde klas. Van deze leerlingen is namelijk al veel data beschikbaar. Daarnaast kan ik ook op basis van deze data mijn hypothese goed toetsen. Ik hoef nu nog maar met een enkele school contact te leggen om de leerscan af te nemen. Wanneer ik ook deze data binnen heb kan ik beginnen met de analyse.

Tussenevaluatie

Geloof het of niet, maar ik zit alweer bijna op de helft van mijn stage… Volgende week heb ik een afspraak met mijn begeleider van de UvA om te evalueren hoe het tot nu toe gaat. Hiervoor moet ik een verslag maken waarin ik evalueer op de stageopdrachten en mijn leerdoelen. Dit is dus een mooi middel om terug te kijken op welke werkzaamheden ik allemaal al heb verricht en hoe ik aan mijn leerdoelen heb gewerkt. Voorafgaand aan de stage had ik niet verwacht dat ik bij Remind met zoveel verschillende opdrachten aan de slag zou gaan. Ik heb mijn bijdrage geleverd aan productontwikkeling, de website, strategie en natuurlijk hoop ik met mijn onderzoek ook weer nieuwe inzichten aan het licht te brengen. Het is heel interessant om te ervaren dat iedereen zijn eigen specialiteiten heeft, maar dat er ook goed met elkaar wordt samengewerkt. Ik mag onderdeel uitmaken van een gezellig en hecht team en dat voelt iedere week weer als een feestje!

Whatsapp Remind Learning