Boek bestellen

Offerte aanvragen

DE INVLOED VAN TOETSDRUK OP MINDSET EN ZELFGESTUURD LEREN

In de afgelopen vier jaar hebben duizenden kinderen (vrijwillig) in de vakantie doorgewerkt tijdens de lente- en zomerscholen om ondanks een achterstand alsnog over te gaan. Het effect hiervan op mindset, zelfgestuurd leren en experimenteren met leren hebben we gemeten door middel van onze leerscan. Welke conclusies kunnen we hieruit trekken?

Wie zijn wij?

Wij zijn Remind, een groep studenten die middelbare scholieren helpt met slim jezelf zijn door hem te stimuleren om te experimenteren met leren. Dit doen we onder andere door lente- en zomerscholen te organiseren. We hebben gemeten in hoeverre leerlingen zijn gegroeid in het zelfstandig  inrichten van hun manier van leren als gevolg van het deelnemen aan een lente- of zomerschool. We hebben voor en na elke lente- en zomerschool growth mindset, zelfgestuurd leren en experimenteren met verschillende manieren van leren gemeten. Dit vonden we!

Het effect op mindset

Leerlingen die één of twee weken lang door onze studiecoaches begeleid worden tijdens de lente- of zomerschool laten over het algemeen een beweging zien richting de growth-mindset. Dit houdt in dat ze na een lente- of zomerschool meer de overtuiging dragen dat ze door uitdagingen aan te gaan en te oefenen ergens beter in kunnen worden.

Uit onderzoek blijkt dat leerlingen met een growth mindset meer leren van datgene wat ze aan het doen zijn, minder snel gefrustreerd raken bij tegenslag en minder snel opgeven. Ze zien fouten maken minder als falen, en meer als een kans om te leren. Mindset gaat over diepgewortelde overtuigingen. We waren benieuwd of het mogelijk is om met een korte interventie van één of twee weken kinderen een sterkere growth mindset aan te laten nemen, en dit blijkt mogelijk. Door vakbegeleiders op te leiden in het stimuleren van een growth-mindset, en gespecialiseerde studiecoaches in te zetten om masterclasses te geven en coachingsgesprekken te voeren over slimmer en gemotiveerder leren probeerden we de aandacht steeds weer terugbrengen naar het leerproces van de leerlingen. Het gevolg hiervan was dat leerlingen zowel bij de zomerscholen, als de lentescholen een groei lieten zien in de richting van de growth mindset, en dat terwijl een lenteschool soms maar drie dagen duurt.

De grootste toename in mindset was te zien bij de zomerschool. We verwachten dat dit komt omdat zomerscholen over het algemeen langer duren, waardoor leerlingen gedurende een langere periode worden blootgesteld aan de kennis over mindset en een omgeving waarin een growth-mindset de norm is. Hierdoor worden leerlingen beter in staat om zich te richten op hóe ze leren in plaats van dat ze tijdens het leren al afgeleid raken door het eindresultaat. Door een growth-mindset aan te nemen hebben leerlingen meer ruimte om te ontdekken hoe leren wat voor hen het beste werkt terwijl ze werken aan hun overgang, in plaats van dat ze alleen maar bezig zijn met het halen van een goed cijfer.

Toetsdruk en eigenaarschap over je leerproces

Naast mindset is er in onze metingen ook een vooruitgang te zien in de mate van zelfgestuurd leren en experimenteren met leren na een lente- of zomerschool. We vonden in dit geval juist dat de groei van beide vaardigheden groter was bij de lentescholen dan bij de zomerscholen. Voor zelfgestuurd leren geldt hier een verschil van een groei van 8% bij de lentescholen t.o.v. een groei van 4% bij de zomerscholen. Bij experimenteren is een groei van 23% te zien bij de lentescholen en 13% bij de zomerscholen. Een interessante bevinding, aangezien er een zomerschool gemiddeld twee dagen langer duurt dan een lenteschool.

We denken dat dit te maken heeft met het feit dat er tijdens de zomerscholen in de meeste gevallen een belangrijke overgangstoets plaatsvindt. Het resultaat dat een leerling behaalt op deze toets bepaalt hij of zij over mag naar het volgende schooljaar. Hoewel we tijdens beide trajecten de leerlingen zo veel mogelijk stimuleren om dit los te laten en zelf te experimenteren met leren, merken we dat de overgangstoets van de zomerschool voor vele leerlingen zó belangrijk is dat het de aandacht blijft opeisen en er minder aandacht is voor het leerproces.

We merken dit bijvoorbeeld aan dat leerlingen op een zomerschool er vaker voor kiezen om niet deel te nemen aan masterclasses over studievaardigheden, zodat ze meer tijd hebben om voor hun toets te leren. Zo komen zij minder in aanraking met nieuwe manieren van leren, worden ze minder gestimuleerd om zelfgestuurd te leren en experimenteren ze minder met leren. Waar mindset sterker beïnvloedt lijkt te worden door de tijd dat ze in contact zijn met de studiecoaches en begeleiders die de growth-mindset stimuleren lijkt zelfgestuurd leren en experimenteren met leren sterker samen te hangen met de hoeveelheid masterclasses die ze volgen en hoeveel ze zich kunnen focussen op het leerproces. Ons advies is om bij de voorbereiding en kennisgeving van met name de zomerschool te benadrukken hoe belangrijk de lange termijn is, en dat het een kans is om beter te worden in leren in plaats van alleen een kortetermijnstrategie om over te gaan.

Meer weten?

Meer weten over de lente- en zomerscholen of ons algemene aanbod op middelbare scholen bekijken? Klik dan op een van de knoppen hier onder.

Whatsapp Remind Learning