Boek bestellen

Offerte aanvragen

Voor VO

REMIND VOOR LEERLINGEN

We helpen leerlingen om eigenaarschap te nemen over hun middelbare schooltijd. Ze leren om op een slimme manier te leren en ontdekken wat hen motiveert.

“Zeer leerzame dag waar ik veel aan ga hebben op en buiten school” – Leerling 4vwo, Fons Vitae Lyceum Amsterdam

Zelf ontdekken

In onze programma’s voor leerlingen staan experimenteren met leren en reflecteren centraal. In elke training maken de leerlingen kennis met een nieuwe leerstrategie of leertechniek. We vertellen ze niet hoe ze moeten leren, leren werkt immers voor iedereen anders. In plaats daarvan beginnen we elke training met het bepalen van de status quo, hoe doe je iets nu? Vervolgens ervaren de leerlingen hoe het is om op een andere manier om te gaan met het thema van die training. Tot slot kiezen de leerlingen zelf hoe ze datgene wat hen het meeste aansprak gaan integreren in hun manier van leren. De belofte vanuit ons is dat we hier tijdens de volgende training op terugkomen, als voeding voor een betekenisvol gesprek over leren!

experimenteren met leren

We helpen leerlingen om …

  • eigenaarschap te nemen over hun leren;
  • te ontdekken hoe leren voor hen het beste werkt;
  • een cultuur in de klas te creëren waarin de norm is om te praten over leeraanpak;
  • vaardig te worden in slimme leertechnieken;
  • hun eigen drives en talenten te ontdekken;
  • beter voorbereid te zijn op het vervolgonderwijs;

Ons aanbod voor leerlingen

Naast onze reguliere programma’s bieden we ook doorstroomprogramma’s en lente- en zomerscholen aan. Ga naar een van de pagina’s hieronder voor meer informatie.

Whatsapp Remind Learning