Boek bestellen

Offerte aanvragen

AANBOD

SLIM LEREN VOOR EINDEXAMENLEERLINGEN

Onze student trainers begeleiden eindexamenleerlingen om de laatste uitdaging van hun schoolcarrière slim, gemotiveerd en effectief aan te pakken!

Begeleiding voor, tijdens en na het eindexamen

Om leerlingen op een gemotiveerde en slimme manier hun eindexamenperiode te laten doorlopen, begeleiden we ze in ons zes tot negen weeks programma over slim je eindexamen leren. Het programma doorloopt drie fases die zich afspelen rondom ieder tijdvak van het eindexamen, te weten: ‘voorbereiden’, ‘presteren’ en ‘reflecteren’.

Wat levert het op?

We helpen leerlingen om de randvoorwaarden voor presteren op de examens goed te regelen. Daarbij helpen we ze met:

 • …overzicht en een duidelijke planning,
 • …een helpende routine van eten, slapen, werk/studeren, pauze en beweging,
 • …een bewust ingerichte leeromgeving waarin alle impulsen helpen om te, studeren,
 • …een slimme en effectieve aanpak,
 • ….omgaan met spanning voor je eindexamens
 • …een sociale stok achter de deur om slim en productief bezig te blijven.

Zo ziet het programma eruit

Fase 1: Voorbereiden. Deze fase begint in de eerste week van de meivakantie (en in verkorte vorm opnieuw twee weken voor het tweede tijdvak). Het programma bestaat uit twee keer twee uur training in kleine groepjes per week. Daarin staat de volgende thema’s centraal:

 • Motivatie
 • Concentratie en wilskracht
 • Overzicht en planning
 • Slim teksten leren tijdens het studeren
 • Slim teksten lezen tijdens het examen
 • Volledig plan van aanpak voor de examenweken schrijven

Fase 2: Presteren en toepassen. Deze fase vindt plaats tijdens de examens. Door middel van een één-op-één gesprek met de coach en een groepsbijeenkomst van anderhalf uur per week krijgen leerlingen een sterke stimulans om zich aan hun plan van aanpak te houden, de juiste focus te houden en een slimme aanpak te blijven hanteren.

Fase 3: Reflecteren en vieren. In de week na het eerste tijdvak vindt er een bijeenkomst van twee uur plaats waarin de leerlingen en de coach samenkomen om te reflecteren op de afgelopen periode en de inzet en geleerde lessen van de afgelopen weken te vieren. Afhankelijk van het eindexamenrooster begint hetzelfde programma opnieuw maar dan verdiepend en gepersonaliseerd aan de hand van de ervaringen van de leerlingen tijdens de eerste reeks.

Meer informatie?

Benieuwd naar een uitgebreide beschrijving van het programma en de bijbehorende kosten? Download dan onze one-pager via deze link. Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen via hello@remindlearning.nl of 020 2611 835.

Whatsapp Remind Learning