Boek bestellen

Offerte aanvragen

AANBOD

VOOR DOCENTEN EN MENTOREN

Wij ondersteunen de verandering naar een schoolcultuur waarin eigenaarschap nemen over je eigen leerproces en toekomstplannen vanzelfsprekend is.

Stimulerende cultuur

Een hoge werkdruk bij docenten zorgt vaak voor een gevoel van schaarste in tijd en onrust. Hierdoor is het lastig om te reflecteren, nieuwe manieren van lesgeven te integreren of om veel samen te doen en van elkaar te leren. Er is geen gebrek aan nieuwe en goede ideeën bij docenten en schoolleiders, maar wel aan de ruimte om hier echt gevolg aan te geven. Wij helpen docenten hierbij door tijdens de training ruimte te maken om samen te leren en plannen te maken voor in de lespraktijk. Zo werken we samen aan hun professionele ontwikkeling en verzorgen we alles wat er nodig is om eigenaarschap vergroten in de les de norm te maken. We maken wetenschappelijke kennis over eigenaarschap, leren en motivatie praktisch en geven de ruimte om hier samen echt iets mee te gaan doen. Dat is slim jezelf zijn.

We helpen docenten om …

  • …meer van elkaar te leren;
  • …intrinsieke motivatie bij een leerling te stimuleren;
  • …inspirerende en praktische lessen te geven over studievaardigheden;
  • …kennis over hoe leren werkt te integreren in de vakles;
  • …leerlingen uit te nodigen om eigenaarschap te nemen over hun leren;
  • …een cultuur te creëren waarin experimenteren met slimme leertechnieken de norm is;
  • …te leren hoe je een growth mindset bij anderen stimuleert;

Ons aanbod voor docenten

Voor zowel vakdocenten als SLB’ers en mentoren bieden wij passende programma’s om docenten te helpen om leerlingen te stimuleren meer eigenaarschap te nemen.

Ons onderzoek

Onze geleerde lessen en de ervaringen die we hebben opgedaan door trainingen te geven en onderzoek te doen naar eigenaarschap, hebben we opgeschreven in een publicatie die we graag met je delen. Dit document is gemaakt om jou te inspireren om ook aan de slag te gaan met het thema eigenaarschap, zodat kennis en enthousiasme over eigenaarschap zich verspreid, en we er zoveel mogelijk mensen mee kunnen helpen. Laat hiernaast je gegevens achter en ontvang het document direct in je mailbox.

Ontvang ons onderzoek

    Whatsapp Remind Learning