Boek bestellen

Offerte aanvragen

Aanbod

ONS AANBOD

Wij stimuleren eigenaarschap bij leerlingen, studenten en onderwijsprofessionals en maken het normaal om open en eerlijk te praten over hoe en waarom je leert.

Slim jezelf zijn op school

Leerlingen en studenten hebben vandaag de dag meer mogelijkheden dan ooit tevoren. Op zichzelf is dat fantastisch, echter is dit voor veel leerlingen en studenten ook een bron van onzekerheid. Want, hoe werkt dat eigenlijk, keuzes maken? Wat wil ik nou echt met mijn school of opleiding? Leer of studeer ik wel op een slimme manier? Het verschilt per persoon en situatie wat hier de goede antwoorden op zijn. In onze programma’s maken we van school de plek waar leerlingen en studenten de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om deze vragen te beantwoorden. Zo leer je op school om slim jezelf te zijn.

Ons programma

We passen altijd ons programma aan om aan te sluiten op de wensen, mogelijkheden, uitdagingen en sterktes van een school. Samen werken we aan een schoolcultuur waarin iedereen binnen school wordt aangezet om te gaan experimenteren met de mogelijkheden die zij hebben op het gebied van leren en lesgeven. Door zelf te experimenteren, te reflecteren en hierover met elkaar in gesprek te gaan maken we van eigenaarschap nemen over je leerproces de norm op school.

Het effect

We meten het effect van onze programma’s door middel van de ‘Leerscan’. Dit is een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst die de mate van eigenaarschap, growth mindset, zelf-gereguleerd leren en experimenteren met leren meet. Er wordt twee keer een meting gedaan: voor en na een programma. Hierdoor kunnen we de opbrengst van een specifieke interventie in kaart brengen. Uiteraard kunnen we ook specifieke vragen onderzoeken door bijvoorbeeld de groei van een groep leerlingen over een langere tijd in kaart te brengen of door te vergelijken met een normgroep.

Onze belofte

Wij helpen scholen om eigenaarschap te stimuleren, zodat school een plek is waar:

  • in gesprek gaan over je leeraanpak normaal is;
  • docenten elkaar helpen groeien door kennis, inzichten en tools te delen;
  • wetenschappelijke kennis over leren en lesgeven wordt toegepast;
  • leerlingen en docenten een growth mindset ontwikkelen;
  • intrinsieke motivatie gestimuleerd wordt;
  • experimenteren met je eigen manier van leren wordt gestimuleerd;

Hoe ziet dat eruit?

Benieuwd hoe dat eruit ziet op uw school? Klik dan op een van onderstaande links.

Whatsapp Remind Learning